Seniors recognized for sports, 3,000 point club

Kirsten Thomas and Sara Margolis